Disclaimer

Sebarang perkongsian penulis adalah sekadar perkongsian dan tidak sah untuk sebarang tindakan undang-undang. Ianya boleh jadi tepat pada waktu ia ditulis dan pembaca perlu menilai sebelum mengambil sebarang keputusan.
Penulis tidak bertanggungjawab diatas sebarang kejadian tidak baik yang berlaku dengan mengikuti cadangan penulis sebaliknya amat mengharapkan pembaca mendapat kebaikan dan kegembiraan dari penulisan ini.